Stilleven

geïnspireerd op grote kunstenaars uit de geschiedenis zoals Cézanne, Picasso, van Gogh
Gemaakt van kosteloos materiaal en papier-maché; geschetst met houtskool en geschilderd op doek.

Voor de bovenbouw
5 à 6 lessen


Kennismaking met stillevens in de kunst, diverse stromingen; van klassiek tot Popart.

De kinderen, in groepjes, kiezen een afbeelding van een stilleven en gaan geïnspireerd hierop objecten zoals fruit, vazen, vissen maken van afvalmateriaal, gaas en papier-maché. Deze worden beschilderd en gevernist. Met een mooie doek of een kistje bijvoorbeeld als basis kan het stilleven met eventueel nog wat
andere voorwerpen samengesteld worden.

Hierna gaan de kinderen het stilleven natekenen met houtskool.

Na wat verf- en kleuronderzoek, wordt het uiteindelijk geschilderd op doek.

Zo maken ze kennis met verschillende technieken, kunststromingen en materialen.